วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า 

1. ชำระมัดจำ 50% เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า  และชำระ 50% ที่เหลือหลังส่งมอบงานแล้ว

2. สินค้ารับประกัน 1 ปี


บัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สำนักงาน ก.พ. (201) บริษัท ดูโรฟอร์ม จำกัด 201-300677-6 กระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) งามวงศ์วาน บริษัท ดูโรฟอร์ม จำกัด 319-289196-7 ออมทรัพย์